Techniczne i kliniczne

Czy choćby jedna reakcja pozytywna w teście może wskazywać na zespół nieszczelnego jelita?

Nie, ponieważ przeciwciała wywoływane przez pokarmy pojawiają się również wówczas, gdy nie występuje zwiększona przepuszczalność ścianek jelit, która jest cechą charakterystyczną nieszczelnego jelita.
Informacje prawne | Copyright © 2024 by 4Active | Created by InterMake.pl