Techniczne i kliniczne

Czy przeprowadzano jakieś doświadczenia, aby potwierdzić działanie tych testów?

W 1998 roku przeprowadzono niezależne badania, które sprawdzały redukcję objawów w przypadku ponad 2000 osób stosujących dietę eliminacyjną opartą na teście nietolerancji pokarmowej IgG. Wykazały one, że ponad 70% pacjentów mówiło o znaczącym osłabieniu objawów po eliminacji pokarmów dających w teście wysokie wyniki IgG.
Informacje prawne | Copyright © 2024 by 4Active | Created by InterMake.pl