Techniczne i kliniczne

Dlaczego test nie sprawdza wrażliwości na cukier, alkohol, itd.?

Nietolerancja pokarmowa typu IgG jest wywoływana przez białka i przeciwciała skierowane przeciwko nim, natomiast cukier i alkohol nie są białkami.
Informacje prawne | Copyright © 2024 by 4Active | Created by InterMake.pl